Arbeidsmigranten uit Oost-Europa worden gemist

Vorig jaar deelden we al een artikel over de inzet van arbeidsmigranten. We noemden deze groep arbeiders broodnodig, ondanks het feit dat er nog steeds regelmatig kritieken zijn. Maar het is onmiskenbaar dat de economie in bepaalde sectoren draait op de inzet van deze werkwillende mensen. De Coronacrisis maakt dit nogmaals duidelijk. Er is een acuut personeelstekort ontstaan in onder andere de bouw en agrarische sector, doordat arbeidsmigranten door het virus niet naar ons land kunnen komen. Ze worden gemist. Wellicht is dit dan ook het moment om echt anders te kijken naar arbeidsmigranten.

Tekorten in diverse sectoren

De agrarische sector beleeft momenteel een piek qua drukte. Deze sector is doorgaans sterk afhankelijk van buitenlandse uitzendkrachten. Bijvoorbeeld in de glastuinbouw maakt tot wel dertig procent van de bedrijven gebruik van buitenlandse diensten. In de scheepsbouw en industrie is, door het virus en een tekort aan mankracht, gepland onderhoud veelal uitgesteld. En ook de bouw ervaart belemmeringen. Arbeidskrachten worden in deze tak veel gerouleerd. Doordat in- en uitreizen niet meer zomaar kan, komt de aanvoer van nieuwe mensen stil te liggen. De sectoren verwachten de komende maanden nog wel met deze problemen te moeten kampen.

Kunnen we niet gewoon binnenlandse flexkrachten inzetten?

In Nederland zijn door de Coronacrisis veel flexkrachten hun werk kwijtgeraakt. Je zou zeggen dat zij beschikbaar zijn om de krapte in de bovengenoemde sectoren te vullen. Maar dit blijkt nog niet zo makkelijk gedaan. Een praktisch probleem is bijvoorbeeld de reisafstand. Vraag en aanbod bevinden zich niet altijd in hetzelfde gebied. Daarnaast kan het zijn dat het tarief waar de binnenlandse flexkrachten voor gewend zijn te werken hoger ligt. Het kan soms moeilijk zijn om hen dan toch te interesseren voor werk met een lager uurloon, omdat een eventuele uitkering in de toekomst dan ook lager wordt.

Concurrentiestrijd om de arbeidsmigrant

Ook onze buurlanden hebben te maken met het Coronavirus en de tekorten aan arbeidsmigranten. Er is dus concurrentie. Nederland legt het hierin af, omdat we niet het meest aantrekkelijke land zijn voor arbeidsmigranten. Bijvoorbeeld Duitsland doet veel aan “marketing”. Daar mogen seizoenarbeiders langer achtereenvolgend verblijven en is onlangs het minimumloon flink verhoogd.

Al met al zou het goed zijn om de noodzaak van arbeidsmigranten te erkennen en ons land meer aantrekkelijk te maken. Vanuit de politiek is hier gelukkig ook steeds meer aandacht voor. Wij adviseren bedrijven om zich vooral voor te bereiden en klaar te maken voor het werken met arbeidsmigranten. Het levert niets op om niet open te staan voor de kansen die het biedt. Bedrijven die wel goed met arbeidsmigranten overweg kunnen, zijn vele malen veerkrachtiger, hebben meer mogelijkheden en daarmee een streepje voor.

Heeft u arbeiders nodig? Neem dan contact met ons op. We kijken dan samen hoe ons aanbod arbeiders aansluit op uw vraag. Bel voor direct contact naar 036 200 2238. 

Scroll naar top