Privacy Policy

Multi Flex hecht eraan zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Met het doorgeven van persoonsgegevens geef je ons toestemming deze te verwerken in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). In dit document leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarvoor we de gegevens gebruiken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Multi Flex verwerkt persoonsgegevens van personen die gebruikmaken van onze diensten en/of van personen die deze gegevens zelf aan ons verstrekken. Dit kan plaatsvinden via een formulier op onze website, via telefonisch of e-mailcontact. Hieronder staat genoemd welke persoonsgegevens wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Bedrijfsnaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Multi Flex verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Multi Flex bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de eerdergenoemde doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Multi Flex verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met onze klanten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou bezitten in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Om beroep te doen op dit recht, kun je bij ons een verzoek indienen met de vraag om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken naar je toe te sturen. Je kunt dit verzoek mailen naar info@multiflex.nl.

Wil je informatie of andere updates over onze dienstverlening niet meer van ons ontvangen, dan kun je dit verzoek ook mailen naar info@multiflex.nl.

Functionaris Gegevensbescherming van Multi Flex is te bereiken via info@multiflex.nl.

Bijgewerkt: 11-06-2019