Bouwsector en stikstofprobleem in een notendop

Begin 2019 deed de Raad van State een uitspraak over de stikstofuitstoot in ons land. Deze moet drastisch omlaag en tevens worden gecompenseerd met maatregelen om de natuur in Nederland te beschermen. Een uitspraak met grote gevolgen voor de economie, waaronder de bouwsector. Maar hoe zit het nu met de bouwsector en het stikstofprobleem?

De uitspraak van de Raad van State

De uitspraak van de rechter stelt dat er in Nederland zoveel stikstof wordt uitgestoten dat het verlenen van bepaalde nieuwe vergunningen onverantwoord is. Een hoge mate van stikstof is namelijk slecht voor planten en dieren, waardoor natuurgebieden in ons land kunnen verdwijnen. Veel projecten in de bouwsector krijgen dus geen vergunning meer, terwijl zij daar wel op gerekend hadden. De bouw komt stil te liggen.

Stikstofprobleem groter dan aanvankelijk gedacht

Volgens een nieuwe raming van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit worden maar liefst 18.000 bouwprojecten geraakt door de uitspraak van de rechter. Dit is veel groter dan aanvankelijk gedacht, toen nog werd uitgegaan van honderden of duizenden bouwprojecten. Bij deze schatting werden bouwprojecten op lokaal niveau namelijk nog niet meegerekend.

Programma Aanpak Stikstof (PAS)

De uitspraak van de rechter is verpakt in het zogenaamde Programma Aanpak Stikstof (PAS). In dit document wordt onder andere beschreven aan welke eisen stikstofuitstoot moet voldoen en hoe stikstofuitstoot is te verlagen. Er is wel kritiek op het PAS. Het programma zou bijvoorbeeld niet overeenstemmen met Europese regels.

Een nieuwe rekenmethode de oplossing?

Het kabinet is met een nieuwe rekenmethode gekomen, waarmee de stikstofuitstoot nauwkeuriger gemeten kan worden per project. Voor kleine bouwprojecten, die bewezen de natuur niet raken, wordt het hiermee mogelijk wel een vergunning verleend te krijgen. Van grote bouwprojecten, waaronder woningbouwprojecten en projecten in de infrastructuur en industrie, wordt verwacht dat ze nog wel even stil liggen.

Overige oplossing van het kabinet

Huidig minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft opdracht gegeven aan oud-minister Johan Remkes om onderzoek te doen naar mogelijke oplossingen voor het stikstofprobleem. Ze wil een fundamentele oplossing die stikstofuitstoot verminderd. Waar stikstofuitstoot onvermijdelijk is, wil ze methodes die ervoor zorgen dat de natuur er niet door wordt geschaad. Op de korte termijn is het de bedoeling om nauwkeuriger per project te bekijken wat wel en niet kan doorgaan.

Scroll naar top