Aanscherping energieprestatie gebouwen

In het Bouwbesluit staat o.a. beschreven welke eisen wij
in ons land stellen aan de energiezuinigheid van (nieuwe) gebouwen. Met name de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) speelt daarbij een belangrijk rol. Door de verwachte wijzigingen in de wet- en regelgeving die nodig zijn ten behoeve van het klimaat, zullen de eisen verder worden aangescherpt. Wat gaat dit o.a. voor ons inhouden?

Van EPC naar BENG

Door de aanscherping aan de energieprestatie van gebouwen
zal de EPC plaats gaan maken voor de wettelijke eisen BENG: Bijna
Energieneutrale Gebouwen. Voor overheidsgebouwen geldt de BENG-eis al per 1 januari 2019. Voor overige gebouwen, zoals woningen en utiliteitsgebouwen, gaat deze eis in per 1 januari 2020. Overigens is dit al sinds 2015 opgenomen in het
Bouwbesluit.

Isolatie

Hoe beter een gebouw geïsoleerd is, hoe hoger het comfort
zal zijn. En hoe lager de energiekosten natuurlijk. Het Bouwbesluit stelt eisen aan de thermische isolatie van een gebouw. Voor gevels, daken en vloeren zijn diverse eisen gesteld die mogelijk worden aangescherpt. Wees hiervan bewust.

Ventilatie

Ventilatiesystemen zorgen in gebouwen voor luchtkwaliteit
en comfort. In het Bouwbesluit staan basiseisen beschreven die hierover gaan. Als de energieprestatie-eisen worden aangescherpt, geldt dit ook voor de prestatie van ventilatiesystemen. Daarmee worden ventilatiesystemen complexer en wordt het dus ook ingewikkelder om tot een juiste balans in ventilatie te
komen. Aandacht voor dit onderwerp is dus geboden.

Luchtdichtheid

Luchtdicht bouwen betekent zoveel mogelijk openingen in
het gebouw voorkomen. Lucht, vocht of warmte kan dan beperkt ongewenst binnenkomen. Dit stimuleert tevens comfort, energiebesparing en een goede geluidswering. De waarde van de luchtdoorlatendheid mag niet groter zijn dan in
het Bouwbesluit beschreven staat.

Scroll naar top