Veiligheid op de bouwplaats op nummer 1

Veiligheid op de bouwplaats is een belangrijk onderwerp. Sinds de crisis enkele jaren terug is het echter een probleem geworden. Doordat de bouw is aangetrokken, is hiermee ook het risico voor veilig werken toegenomen. Als uitzendbureau van vakmensen is het een extra gevoelig onderwerp, omdat wij zelf in mindere mate grip hebben op de werkwijze en keuzes die gemaakt worden rondom de veiligheid op de bouwplaats. Dit terwijl onze mensen er wel dagelijks rondlopen. Veilig werken begint uiteraard bij de bouwvakkers zelf, maar er gaat nog zoveel meer aan vooraf. Hoe behoren we met veiligheid op de bouwplaats om te gaan en hoe kunnen we onze vakmensen garantie geven op een veilige werkplaats?

Veiligheidsbewustzijn

Ernstige ongevallen komen meer voor bij jongeren tussen de 15 en 24 jaar. Ten grondslag aan deze ongevallen ligt veelal gebrek aan veiligheidsbewustzijn. Dit kan te maken hebben met de motivatie en kennis van deze bouwvakkers zelf, maar ook met scholing en kennisoverdracht. Collectief kunnen we dit verbeteren door veiligheid al bij schoolverlaters en starters in het vak onder de aandacht te brengen. Wees er alert op dat jongeren wellicht wat extra uitleg en herhaling nodig hebben.

Werkdruk

Ook de bouwvakkers boven de 55 jaar zijn een risicogroep voor ongevallen. Zij zijn meer kwetsbaar voor zware werkzaamheden en lange werkdagen. Dit heeft een mindere alertheid en niet meer adequaat kunnen reageren op onverwachte situaties tot gevolg. Deze groep moeten we meer rustpauzes gunnen en bij hen mogen we tekenen van vermoeidheid niet onderschatten.

Coördinatie

Ongevallen vinden vooral plaats bij bedrijven met minder dan tien werknemers. Ook gebrek aan regie, coördinatie en communicatie leiden dus tot ongevallen. Zijn er buitenlandse bouwvakker op de werkplaats? Dit is geen excuus om communicatie te beperken. Ook zij kunnen prima geïnformeerd worden over de gehanteerde veiligheidseisen. Besteed er alleen aandacht aan en controleer even of zij de regels begrepen hebben.

Voorschriften

Vallen van hoogte is al jaar en dag één van de meest voorkomende ongevallen op de bouwplaats. Ook werken met gevaarlijke stoffen zoals asbest en kwartstof vormen extra risico. Ieder bedrijf moet de verantwoordelijkheid nemen om werken met gevaarlijke stoffen goed te laten registreren, betrouwbaar materiaal en materieel te gebruiken en ook volgens de vastgestelde voorschriften te werk te gaan.

VCA gecertificeerd

Omdat veiligheid uiteindelijk ook eigen verantwoordelijkheid van iedere bouwvakker zelf is, leiden wij onze medewerkers standaard op met het VCA certificaat. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu. De toets geeft aan dat ons personeel in staat is om veilig en gezond te werk te gaan en het aantal ongevallen weet te beperken.

Scroll naar top