‘Samen veilig doorwerken’ in de bouw en techniek

Het devies voor werkend Nederland luidt al weken hetzelfde: werk zoveel mogelijk vanuit huis. Voor uitvoerend personeel in de bouw en technische branche is thuis het werk verrichten natuurlijk geen optie. Er wordt dus al vanaf het begin doorgewerkt met diverse richtlijnen om de anderhalvemetersamenleving zo goed mogelijk in acht te nemen. Eenvoudig is dat niet geweest, maar het heeft wel geleid tot een van de eerste beroepsprotocollen.

Protocol ‘Samen veilig doorwerken’ is speciaal opgesteld voor de bouw en technische branche. Het protocol bevat duidelijke richtlijnen, maar ook creatieve en effectieve oplossingen waar bedrijven uit andere branches tevens wat van kunnen opsteken.

Anderhalvemeter afstand tijdens vervoer

Regelmatig reizen collega’s in de bouw samen van en naar de werkplek. Omdat de anderhalvemeter afstand dan niet te waarborgen is, zijn duidelijke regels opgesteld voor gezamenlijk reizen per auto of per busje. Voorop staat: reis alleen samen als individueel reizen onmogelijk is. Soms is de fiets een haalbaar alternatief of zijn medewerkers best bereid hun privé auto tijdelijk in te zetten. Moeten er toch meerdere inzittenden in een voertuig, ventileer dan goed door het raam een beetje open te houden. Reinig daarnaast het interieur van het voertuig regelmatig en ga zoveel mogelijk op dezelfde plek zitten. Met deze protocollen wordt gestuurd op veilig reizen van en naar de werkplek, wat ook goed in andere branches is toe te passen.

Anderhalvemeter afstand tijdens het werk

Voor bouw en technisch personeel geldt eveneens: blijf thuis in geval van hoesten, keelpijn en/of koorts. Medewerkers die zich goed voelen, kunnen wel gewoon naar werk komen en op anderhalvemeter afstand van elkaar het werk uitvoeren. Indien er op een klus een kortere afstand nodig is om het werk goed uit te voeren, dient altijd overlegd te worden met de opdrachtgever en leidinggevende. Zij weten of de korte afstand echt nodig is en wat mogelijke alternatieven zijn. Indien er echt dicht op elkaar gewerkt moet worden, is het advies om dit kortstondig te doen. Bijvoorbeeld niet langer dan vijf minuten achtereenvolgend en dan even een pauze te nemen op veilige afstand. Er wordt ook zoveel mogelijk in vaste koppels gewerkt. Contact met externe partijen wordt waar mogelijk vermeden en/of altijd door dezelfde persoon gedaan. Hierover zijn duidelijke afspraken met partners en leveranciers gemaakt.

Anderhalvemeter afstand tijdens de pauze

Ook in de pauzes dient de anderhalvemeter afstand natuurlijk nageleefd te worden. Dat kan het beste door niet allemaal op hetzelfde moment pauze te nemen. Doe dat dus in shifts of desnoods alleen. Gezellig is het niet, maar wel veilig. Kies ook een vaste plek in de kantine of keet, ventileer de lunchplek goed of, nog beter, breng de pauze zoveel mogelijk buiten door. Grijp de pauze ook aan om extra de handen te reinigen, afspraken te evalueren en eventuele beschermingsmiddelen te vernieuwen.

De branche is in ieder geval blij met de keuze voor de intelligente lockdown. Het heeft ons in staat gesteld aan de gang te blijven en door te gaan met woningbouw en verduurzaming. Iets waar de hele samenleving profijt van heeft.

Scroll naar top