Disclaimer

Op deze pagina staat de disclaimer van www.multiflex.nl beschreven, zoals deze beschikbaar is gesteld door Multi Flex. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang de informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt wordt. De informatie op deze website mag alleen hergebruikt worden volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Multi Flex is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Multi Flex.

Wijzigingen

Multi Flex behoudt zich het recht om de disclaimer te wijzigen. Mocht onze disclaimer wijzigen, dan is de meest recente versie van de disclaimer van www.multiflex.nl altijd op deze pagina aan te treffen (www.multiflex.nl/disclaimer).

Bijgewerkt: 27-06-2019

Scroll naar top